januar 11, 2019

Helseteknologi skal styrke livskvaliteten

«Dette handler først og fremst om behandling av mennesker, der teknologien bare er et hjelpemiddel. Det dreier seg om brukernes behov, og hvordan teknologien kan sette den enkelte i stand til å ta kontroll og bestemme over sin egen hverdag», sa ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune under avslutningskonferansen for interregprosjektet SOL – Support Quality of Life