mai 13, 2019

Grønland avviser dansk hjelp på sosialområdet

Folketinget vil hjelpe Grønland i sosialforvaltninga, for å forsøke å redde fleire barn frå overgrep og misbruk. men Grønlands landsstyre takkar nei, og vil løyse problema sjølv, melder Grønlands radio KNR