mars 14, 2018

Grensevilt – prosjekt om viltforvaltning

Interregprosjektet GRENSEVILT skal legge til rette for en bedre, grenseoverskridende, inkluderende og konfliktdempende forvaltning av elg, ulv og jerv i skogene i indre Skandinavia.Ny kunnskap, nettverksbygging og økt dialog over grensen skal  redusere grensehindre og stimulere til bærekraftig utnyttelse av skogens ressurser. Les mer fra Interreg.no