mai 10, 2019

Frie ord i Norden?

Universitetet i Oslo inviterer:

Avslutningskonferanse med boklansering for UiO:Norden-prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900

11.– 12. juni, Professorboligen, UiO

Prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900 har vært et tverrfaglig, nordisk prosjekt, støttet av Universitetet i Oslos strategiske initiativ, UiO:Norden (2016–2019). Målet med prosjektet har vært å undersøke de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1814 i et internasjonalt perspektiv. Dette er gjort ved å se på betydningen av de historiske, rettslige, politiske og kulturelle vilkårene for utviklingen av en friere offentlighet i de nordiske landene, gjennom den formative fasen på begynnelsen av 1800-tallet til en gradvis bredere offentlighet mot slutten av århundret.
På prosjektet avslutningskonferanse vil resultater av forskningen legges frem. En del av dem er samlet i antologien som lanseres under konferansen: Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814‒1914, Ruth Hemstad og Dag Michalsen (red.), som utgis på Pax Forlag.

Program

Tirsdag 11. juni, kl. 11.00–19.00
11. 00 Sesjon 1 – Åpning av konferansen
Velkommen ved prosjektlederne, Dag Michalsen, dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og Ruth Hemstad, historiker og forskningsbibliotekar Nasjonalbiblioteket/Universitetet i UiO.
Hilsen fra UiO ved viserektor Åse Gornitzka
Hilsen fra UiO:Norden ved faglig leder Haldor Byrkjeflot
Hilsen fra Nasjonalbiblioteket ved direktør for fag og forskning Hege Stensrud Høsøien

11.45 Lunsj

12.45 Sesjon 2 – Frie ord i Norden? I – Nordiske perspektiver
Møteleder: Jakob Maliks, professor Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet
Trykkefrihed og magt – borgerlig offentlighed under den sene danske enevælde 1770–1848, Jes Fabricius Møller, lektor, Københavns Universitet
Domstolene och yttrandefriheten, Lars Björne, Prof. em., Åbo Universitet
Fanns det en nationell offentlighet i Finland under första hälften av 1800-talet, Jani Marjanen, forsker, Helsingfors Universitet
Aktuelle perspektiver: Offentlighet og ytringsfrihet i Norden i dag, Kjersti Løken Stavrum, adm.dir., Tinius Trust

14.05 Spørsmål og diskusjon

14. 35 Kaffepause

15.05 Sesjon 3: Frie ord i Norden? II – Stat, rett og offentlighet
Møteleder: Dag Michalsen, professor, Universitetet i Oslo
Forsamlingsfrihet mellom idealer og realiteter: rett, politi og forsamlinger i Norge på 1800-tallet, Geir Heivoll, førsteamanuensis, Politihøyskolen
Prinsippene konkretiseres – debatten om ny kriminallov, Hilde Sandvik, professor, Universitetet i Oslo
Høyesterett og offentlighet – striden om offentlig votering i Høyesterett, Marthe Hommerstad, PhD, Stortingsarkivet.
Kateterets ansvar: 1800-tallets nordiske universiteter og deres forhold til offentligheten, Thor Inge Rørvik, universitetslektor, Universitetet i Oslo

16.25 Spørsmål og diskusjon

16.55 Kaffepause

17.30 Sesjon 3: Frie ord i Norden? III – Kvinner, offentlighet og utdanning
Møteleder: Hilde Sandvik, professor, Universitetet i Oslo
Panelsamtale med Marit Halvorsen, professor, Universitetet i Oslo, Aud Tønnessen, professor, Universitetet i Oslo, Merethe Roos, professor, Universitetet i Sørøst-Norge og Marius Wulfsberg, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket.

19.00 Middag (for inviterte gjester)

Onsdag 12. juni, kl. 09.00–14.00
09.00 Sesjon 4 Frie ord i Norden? IV – Presse, ytringsfrihet og offentlighet
Møteleder: Ruth Hemstad, Nasjonalbiblioteket/Universitetet i Oslo
Sensur i trykkefrihetens tid: Karl Johan og norsk presse 1814‒1844, Kristian Nymark, PhD-stipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge
Satire og spydighetens politikk i norsk offentlighet, Kai Østberg, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
Frie ord til Norden: norske utvandrere og utviklingen av en transatlantisk offentlighet, Henrik Olav Mathiesen, PhD-stipendiat, Universitetet i Oslo

10.00 Spørsmål og diskusjon

10.30 Kaffepause

11.00 Sesjon 5 Frie ord i Norden? V – Har Norden vært en god ramme for å forske på offentlighet?
Møteleder: Inger-Johanne Sand, professor, Universitetet i Oslo
Panel med kommentarer til boken og prosjektet:
Eirinn Larsen, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Jostein Gripsrud, professor, Universitet i Bergen
Kjell Åke Modéer, professor, Lunds Universitet

12.30 Avslutning og takk
13.00 Lunsj

Seminaret er åpnet for alle, men det kreves påmelding: Påmeldingsfrist er 20. mai 2019.
Ved spørsmål: kontakt Ruth Hemstad (ruth.hemstad@nb.no)

Arrangør: UiO:Norden-prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900