oktober 3, 2018

Foreningen Norden tilbyr mange skoleaktivitetar

Foreningen Norden og Stortingets delegasjon til Nordisk råd utlyser skrivekonkurranse for ungdomsskolelever. Det er også sjanse for støtte til å starte opp vennskapsskole-samarbeid og anna nordisk skoleaktivitet gjenom Nordplus, og i Bergen er det konferanse 9. november om digitalt samarbeid i nordiske klasserom. På den europeiske språkdagen 26. september (og alle andre dagar) tilbyr Foreningen Norden nordisk språkopplegg gjennom Norden i skolen.