Kringsjå skole bruker Nordplus

Kringsjå skole i Kristiansand har i skoleåret 2011-12 samarbeidet med skoler i fem land med midler fra Nordplus junior.

Kringsjå skole har de siste ni årene deltatt i tre forskjellige internasjonale Comenius-prosjekter. I alle disse prosjektene har de samarbeidet med stort sett de samme skolene. Nå har de vendt seg mot mer "hjemlige" trakter. Nordplus er for Norden og Baltikum det Comenius er for Europa.

Nordplus-midlene ble brukt til møter mellom lærerne fra de fem skolene i Norge, Finland, Latvia, Litauen og Island. Formålet med møtene var å bli kjent med hverandre, velge tema for prosjektet, skrive en felles søknad og følge opp prosjektet. Slike møter var en fin anledning til å bli kjent med vertslandets skolesystem. I tillegg fikk en et inntrykk av landets kultur og tradisjon.

Tittelen på prosjektet var "Environment in our hands" - "Miljøet i våre hender". Miljø er et av de prioriterte områdene i Nordplus. Prosjektet engasjerte elevene med miljøaktiviteter hentet fra deres egen hverdag. De sammenlignet de forskjellige skolene/landene og kommuniserte via en felles internettside.

En samarbeidsaktivitet gikk ut på å registrere været i alle landene og føre dem i et skjema på prosjektets felles side på e-twinning. 7. trinn brukte værobservasjonene i mattetimene. Her gikk Nordplus-prosjektet rett inn i pensum. Elevene har også lært om ville dyr og hva de heter på de ulike språkene.

Neste års prosjekt er allerede planlagt med samarbeidsskoler fra Finland og Latvia. Elevene har også startet brevveksling på nettet.

Inspirasjon er et nøkkelord når en skal oppsummere prosjektet. Skolens lærere ble kjent med de andre landenes skolesystemer og fikk nye ideer til undervisningen, samtidig som de så positive sider ved vår norske skole. Elevene fikk også venner over landegrensene via nettet. Skolen var koordinator for prosjektet.

 

Foto: Jan Erik Log, Kringsjå skole

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620