Utdanningssamarbeid

Innen det nordiske samarbeidet er utdanning et prioritert område. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), er det nasjonale senteret for internasjonale program og tiltak innen utdanning.

Nordplus er Nordisk ministerråds viktigste samarbeidsprogram innen utdanning. Nordplus gir økonomisk støtte til mange ulike typer utdanningssamarbeid innenfor livslang læring. Åtte nordiske og baltiske land deltar i programmet.

Nordplus består av disse programmene:
Nordplus Junior
Nordplus Høyere utdanning
Nordplus Voksen
Nordplus Horisontal
Nordplus Nordiske Språk

Nordplus-programmene fremhever at internasjonalt samarbeid gir deg nye perspektiver og du kan høste av andres erfaringer og kunnskaper.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er det nasjonale senteret for internasjonale program og tiltak innen utdanning, herunder også Nordplus-programmene. Senteret mener internasjonalt samarbeid på alle nivå kan bidra til ny kunnskap om språk og kultur, gi pedagogisk utvikling og motivasjon til internasjonalt medansvar.

Her får du inspirasjon fra tidligere Nordplus-prosjekter. SIU tilbyr også partnersøk.

Foreningen Norden har siden 1919 vært en pådriver for nordisk samarbeid. Foreningen Norden organiserer enkeltpersoner, skoler, bilbliotek, kommuner og organisasjoner som vil styrke og utvikle den nordiske samfølelsen.

En del av Foreningen Nordens arbeid er å legge til rette for samarbeid og vennskapsbånd mellom elever i Norden. Slik kan de unge ta del i det nordiske kulturfellesskapet. Foreningen Norden har mange, ulike aktiviteter og tilbud for bl.a. å styrke skolesamarbeidet mellom de nordiske landene. Nordisk vennskapsklasseordning er en slik aktivitet.

 

Foto: Johannes Jansson/norden.org

 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620