Regionalt samarbeid

Norge deltar i regionalt samarbeid gjennom Nordens og EUs mange støtteordninger. Grenseregionalt samarbeid vil si samarbeid mellom regioner som ligger langs eller på hver sin side av en nasjonalgrense. For Norge betyr dette grenselandene Sverige, Finland, Russland og Danmark.

Interreg ØKS programmet handler om grenseregionalt samarbeid og underprogrammet Kattegat-Skagerrak omfatter Hallands län, Västra Götalands län, Region Nordjylland, deler av Region Midtjylland samt Oslo kommune og sju fylkeskommuner i Norge: Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Programmet har disse innsatsområder:
* Innovasjon
* Grønn økonomi
* Transport
* Sysselsetting

Her finner du de mest sentrale kontaktpersonene for Interreg i Norge. Det finnes også en oversikt over prosjekter som har fått støtte. 

Sørlandets Europakontors målsetting er at Agder i større grad skal utnytte mulighetene i Europa. Kontoret bidrar med informasjon, motivasjon og veiledning for aktuelle miljøer på Agder i forhold til det europeiske samarbeidet. Kontoret fokuserer spesielt på maritim politikk, energi/klima/miljø, transport, utdanning og forskning og har betydelig kompetanse på disse områdene.

Osloregionens Europakontor skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk, regionalt samarbeid. Europakontoret formidler europeiske kontakter, tilbyr kompetansebygging, prosjektveiledning og målrettet EU/EØS-informasjon. Kontoret hjelper også med partnersøk i forbindelse med nye prosjekter.

 

 

 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620