Internasjonale Telemark

Telemark fylke har et betydelig internasjonalt engasjement. Den internasjonale virksomheten har som hovedmål å gjøre telemarksamfunnet til et mer attraktivt sted å bo og arbeide i, drive næringsvirksomhet fra og besøke.

Et av de viktigste arbeidsfeltene for arbeidet med internasjonalisering er å initiere bl.a. til deltakelse i prosjekter og i EU-programmer, der Norge gjennom EØS-avtalen kan delta. Telemark fylkeskommune, ved sitt internasjonale team, kan bistå med tips og veiledning i forbindelse med oppstart og senere drift av prosjekter.

Deltakelse i internasjonale prosjekter i Telemark foregår i stor grad i regi av Interreg-program. Interreg er program for grenseregionalt, transnasjonalt og interregionalt samarbeid i regi av EU med norsk, statlig finansiering.

Telemark fylkeskommunes internasjonale strategi skal gjøre det lettere for både offentlige virksomheter og private aktører å arbeide med internasjonale utfordringer og muligheter. For å få dette til, er det utviklet fire strategiske innsatsområder; internasjonale arenaer, kompetanse, møteplasser, prosjektutvikling og prosjektassistanse.

Telemark er tilknyttet Osloregionens Europakontor som blant annet bidrar med kurs og seminarer, partnersøk, prosjektveiledning og EU/EØS-informasjon.

Også ved Høgskolen i Telemark er det bredt internasjonalt engasjement og høgskolen deltar i en rekke nordiske og europeiske nettverk, prosjekter og aktiviteter.

Det er også utarbeidet en oversikt over internasjonale prosjekter.

Her finner du kontaktpersoner for den internasjonale satsingen i Telemark.

 

Foto: Bybilde fra Skien/Wikipedia.

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620