Det internasjonale Agder

De to Agder-fylkene er en utadrettet region som påvirkes stadig sterkere av den internasjonale utviklingen. Landsdelen har et næringsliv med sterk internasjonal orientering og forsknings- og utviklingsaktører med internasjonalt fokus.

En rekke aktører på Agder arbeider internasjonalt. De to fylkeskommunene, kommuner, universitet, skoler, organisasjoner, kulturinstitusjoner med flere deltar i ulike internasjonale engasjement.

En internasjonal strategi for Agderfylkene ble vedtatt av de to fylkestingene i april 2012. Denne er koblet tett til Regionplan 2020 og innsatsområdene er klima, utdanning og forskning, næringsliv og verdiskapning, kommunikasjon, det gode livet og kultur. Strategien omfatter utviklingstrekk, utfordringer og muligheter for Agderfylkene, og har en oversikt som viser de ulike aktiviteter og prosjekter, nettverk, vennskapsforbindelser m.v. som er opprettet i Agder.

Nordisk informasjonskontor og Sørlandets Europakontor arbeider begge med målet om å skape flere og tettere internasjonale kontakter og prosjekter. Begge virksomheter har et stort kontaktnett og bistår i ulike faser av opprettelser av internasjonalt samarbeid.

Kontaktpersoner for internasjonalt samarbeid finnes også hos
Aust-Agder fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune
Arendal kommune
Kristiansand kommune
Innovasjon Norge
Universitetet i Agder
Knutepunkt Sørlandet

 

Foto: Spornes/Arendal Turistontor

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620