Finn partnere og nettverk

Når nye prosjekter skal etableres, er det viktig å knytte til seg de rette partnerne for samarbeidet. Her er det hjelp å finne hos institusjoner som finansierer prosjekter og andre som arbeider for økt internasjonalt samarbeid.

Regionalt samarbeid

Norge deltar i regionalt samarbeid gjennom Nordens og EUs mange støtteordninger. Grenseregionalt samarbeid vil si samarbeid mellom regioner som ligger langs eller på hver sin side av en nasjonalgrense. For Norge betyr dette grenselandene Sverige, Finland, Russland og Danmark.

Det internasjonale Agder

De to Agder-fylkene er en utadrettet region som påvirkes stadig sterkere av den internasjonale utviklingen. Landsdelen har et næringsliv med sterk internasjonal orientering og forsknings- og utviklingsaktører med internasjonalt fokus.

Internasjonale Telemark

Telemark fylke har et betydelig internasjonalt engasjement. Den internasjonale virksomheten har som hovedmål å gjøre telemarksamfunnet til et mer attraktivt sted å bo og arbeide i, drive næringsvirksomhet fra og besøke.

Utdanningssamarbeid

Innen det nordiske samarbeidet er utdanning et prioritert område. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), er det nasjonale senteret for internasjonale program og tiltak innen utdanning.

Relevante artikler

Nettverksplattformen "Nordiske nettverk"

26.04.2016

Ønsker du bedre oversikt over hva som rører seg i det nordiske organisasjonslivet? I Nordiske nettverk kan du registrere din organisasjon og finne samarbeidspartnere og muligheter i Norden.

Oppstart for Interreg ØKS-prosjektet KOBRA

04.11.2015

Interreg ØKS prosjektet KOBRA er nå i gang. Prosjektnavnet står for Kompetansebasert regional analyse.

Workshopen "Det nordiske måltid"

15.02.2016

Hvordan kan et tettere samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører, FoU og regionale utviklingsaktører føre Skagerrak frem som en stor og spennende kulinarisk region?

Matinspirasjon over Skagerrak

15.02.2016

Kan et samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører rundt Skagerrak gi utvikling og nye, spennende mattilbud?

 
 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620