mars 17, 2019

Finland har riksdagsval 14. april

Statsminister Juha Sipilä (Senterpartiet) og regjeringa hans gjekk av 8. mars fordi finske riksdagen ikkje ville godkjenne ein ny sosial- og helsereform, som har vore viktig for regjeringa sidan den tiltrådte for fire år sidan. Les meir frå Nordisk ministerråds heimesider norden.org Dei nyaste meiningsmålingane i Finland tyder på problem for regjeringspartia, melder YLE, den finske rikskringkastinga.Foto: norden.org