november 27, 2017

Felles nordisk e-identitet

Snart kan id-kortet ditt fungere i hele Norden.

Godt nytt for alle som skal bo, studere, arbeide eller reise i Norden: Nordisk råds sesjon vedtok forslaget fra Midtengruppa om at våre id-kort skal fungere i alle nordiske land. Det opprinnelige forlsaget om å ha felles personnummer-system er endra til et enklere og rimeligere system der id.kortet vårt skal kunne gjenkjennes også i andre nordiske land. Dette er et viktig framskritt for å gjøre det mye enklere f.eks. å åpne bankkonto og skaffe seg telefonabonnement. Nå skal Nordisk ministerråd samarbeide med blant andre banker og teleselskap for å finne de praktiske løsningene.