april 19, 2018

Færøysk tangproduksjon vekker stor internasjonal interesse

Det færøyske firmat Ocean Rainforest produserer tang i stor skala, i havet utanfor Færøyane. Hovudmarknaden er mat- og forindustrien, og tangprodukta kan i tillegg brukast til å produsere fossilfri emballasje. Tangproduksjonen er eitt av dei nordiske eksempla på biobaserad industri som blir presentert for eit internasjonal toppmøte,  Global Bioeconomi Summit i Berlin 19.-20. april, melder www.norden.org.  Les meir