april 25, 2018

Færøysk flaggdag i dag

25. april 1940 fekk Færøyane nytt flagg. Det blei da nødvendig å etablere ein flaggskikk som skilte skip frå britisk-kontrollerte område frå danske/tyske-kontrollerte skip. Storbritannia Merkið som Færøyenes flagg. Flagget var laga av tre studentar i 1919, men var ei kjelde til mykje usemje mellom Danmark og Færøyane heilt fram til britane okkuperte Færøyane og godkjente flagget. Det originale flagget heng i inngangspartiet i Fámjins kyrkje på Suðuroy, sjå bildet. Les meir her