juli 27, 2018

EU-ros til Vest-Agder-ledet kystkulturprosjekt

HERICOAST blir framheva som «god praksis» i databasen for å spre kunnskap og erfaringer fra Interreg Europe-nettverket. HERICOAST er ledet av vest-Agder fylkeskommune, og omfatter blant annet Coastlight.net med digital formidling av kystkultur i Agderfylkene, verneplan for lokal kulturarv i Arendal, Lindesnes, Farsund og Mandal og to bevaringssentre som gir veiledning ved restaurering av gamle bygninger. Les mer