mars 2, 2018

Eitt Norden for alle? Om migrasjon og integrering

Nordisk Välferdscenter inviterer: «Vill du veta av hur det faktiskt förhåller sig med integrationen i de nordiska länderna?  23 mars i Stockholm lanserar vi en rapport som innehåller senaste fakta och statistik om migrationen i Norden.» Meld deg på her