Nord Pub

Alle publikasjoner som er finansiert og utgitt av Nordisk ministerråd er offentlig tilgjengelige.

Publikasjonene kan lastes ned gratis fra plattformen Nord Pub.

 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620