Norden-sammen er vi sterke

I 2013 startet Nordens samarbeidsministrene et visjonsarbeid for å stake ut kursen for det nordiske samarbeidet de kommende år. I 2014 kom visjonserklæringen ”Norden – sammen er vi sterkere.”

Visjonene for det videre samarbeidet er

* et grenseløst Norden med optimale forutsetninger for at borgere og virksomheter kan bevege seg fritt i de nordiske landene.  
* et innovativt Norden med fokus på velferd, utdanning, kreativitet, entreprenørskap, bærekraft og forskning.
* et synlig Norden der nordiske verdier med bl.a. sosial trygghet, høy produktivitet og stor grad av likestilling fortsatt profileres globalt for å styrke "varemerket" Norden. Samtidig skal Nordens egne innbyggere få mer informasjon om samarbeidet. 
* et utadvendt Norden. De nordiske land med sine 25 millioner innbyggere er verdens 10. største økonomi. Man vil forsterke koordineringen av internasjonale emner av fellesnordisk interesse, og jobbe for at det nordiske samarbeidet i internasjonale spørsmål kompletterer samarbeidet i andre organisasjoner.

Les mer om samarbeidsministrenes visjoner.

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620