Den mest integrerte regionen i verden

Det nordiske samarbeidet

Norden har et av de eldste og mest omfattende regionale samarbeid i verden. Det offisielle samarbeidet skjer via Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Frivillige foreninger, vennskapskommuner og -byer, klasseutveksling og privatpersoner er bærebjelken i det uformelle samarbeidet.

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Är livsmedel nyckeln till att uppnå målen i Agenda 2030? juli 17, 2018
    Nordiskt matpolicylabb och den svenska regeringen är medarrangörer för ett sidoevenemang på FN:s politiska högnivåforum i New York där man ska diskutera livsmedel som en utmärkt möjlighet inom agendan för hållbar utveckling.
  • Ungdomen kan förändra våra konsumtionsmönster – om de får chansen juli 17, 2018
    För att de nordiska länderna och andra höginkomstländer ska bli mer hållbara i sina konsumtions- och produktionsmönster behövs bättre politiskt samarbete över generationsgränserna. Budskapet från ungdomen togs på allvar när nordiska och internationella aktörer diskuterade hållbarhetsmål 12 under FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling i New York.
  • Invaderande ostron kan bli ny kustnäring juli 9, 2018
    Har din bästa badklippa ockuperats av tusentals vassa Stillahavsostron? Då är du inte ensam. Numera har det ovälkomna havsdjuret spritt sig till alla Nordens kuster. Och eftersom invasionen inte längre går att stoppa, undersöker nordiska forskare hur man kan dra nytta av ostronen och tjäna pengar på dem.