Den mest integrerte regionen i verden

Det nordiske samarbeidet

Norden har et av de eldste og mest omfattende regionale samarbeid i verden. Det offisielle samarbeidet skjer via Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Frivillige foreninger, vennskapskommuner og -byer, klasseutveksling og privatpersoner er bærebjelken i det uformelle samarbeidet.

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Kvinner vinnere på det digitaliserte arbeidsmarkedet november 27, 2020
    Kvinner greier seg bedre enn menn på et nordisk arbeidsmarked preget av digitalisering og rask teknologiutvikling. Den kvinnedominerte tjenestesektoren har hittil lyktes godt med å heve både kompetansen og lønningene. Men tradisjonelt mannlige sektorer risikerer økt polarisering, viser ny nordisk forskning.
  • Rapport: Så mange nordiske menn møtes på internettfora preget av kvinnehat november 25, 2020
    Ny kartlegging av nordiske menns tilhørighetsforhold til kvinnefiendtlige internettfellesskap viser at omkring 850 nordiske unge menn er aktive i kvinnefiendtlige internettfora. Rapporten peker på at fellesskapenes nedsettende språk og synet på kvinner flytter over på mer allmenne sosiale plattformer.
  • Flemming Møller Mortensen ny dansk minister for nordisk samarbeid november 19, 2020
    Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet blir ny nordisk samarbeidsminister i Danmark. Han ble utnevnt til ministerposten 19. november i forbindelse med en ommøblering av den danske regjeringen.