Den mest integrerte regionen i verden

Det nordiske samarbeidet

Norden har et av de eldste og mest omfattende regionale samarbeid i verden. Det offisielle samarbeidet skjer via Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Frivillige foreninger, vennskapskommuner og -byer, klasseutveksling og privatpersoner er bærebjelken i det uformelle samarbeidet.

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Nordiskt kunskapsbygge driver luftvårdspolitiken framåt mars 20, 2018
    Luftföroreningar orsakar 400 000 fall av förtida död per år enbart i EU-länderna – på världsplan är siffran 6,5 miljoner. Det nordiska samarbetet driver på inom global luftvårdspolicy och skapar kunskapsunderlag för förhandlingar och beslutsprocesser genom expertsamarbeten och nordisk-internationella nätverk.
  • Nordiske fortællinger venter et enkelt klik forude mars 19, 2018
    Der findes et særligt nordisk perspektiv på tilværelsen, som rækker langt uden for de nordiske landmasser. Man finder spor af det over hele kloden. I stedet for at definere disse spor på egen hånd har de nordiske lande overladt tøjlerne til resten af verden.
  • Kraftsamling för kvinnors sexuella rättigheter mars 15, 2018
    Det pågående FN-kvinnotoppmötet i New York är ett viktigt tillfälle för Norden och en stor grupp likasinnade länder att stå upp för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter globalt. Inför förhandlingarna samlade Nordiska ministerrådet några av världens viktigaste aktörer på området.