Den mest integrerte regionen i verden

Det nordiske samarbeidet

Norden har et av de eldste og mest omfattende regionale samarbeid i verden. Det offisielle samarbeidet skjer via Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Frivillige foreninger, vennskapskommuner og -byer, klasseutveksling og privatpersoner er bærebjelken i det uformelle samarbeidet.

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Velkommen til nordisk stjernetreff i Oslo oktober 19, 2018
    Det er totalt 53 nominerte til Nordisk råds fem priser 2018, og det er mulig å treffe de fleste av dem i Oslo i dagene opp til prisutdelingen 30. oktober.
  • GENERALSEKRETÆRENS BLOGG: Kunnskap som virker i praksis oktober 19, 2018
    Hvordan kan vi gjøre de sosiale systemene våre mer fleksible og styrke fokuset på innbyggerens ønsker og behov? Hvordan kan vi få de frivillige organisasjonene med på å utvikle og levere sosiale tilbud til innbyggerne? Hvordan kan vi få mer kunnskap om hva som virker på det sosiale området? Det er noen av spørsmålene som […]
  • Sosialområdet trenger kunnskap som virker i praksis oktober 16, 2018
    Sosialområdet må styrkes for å holde tritt med utfordringene Norden møter i dag. Det sier den tidligere islandske sosialministeren Árni Páll Árnason i en ny rapport med fjorten forslag til forbedringer og fornyelse av det nordiske samarbeidet samt arbeidet i de enkelte nordiske landene på sosialområdet. Sentralt står ambisjonen om mer fokus på kunnskap som […]