Den mest integrerte regionen i verden

Det nordiske samarbeidet

Norden har et av de eldste og mest omfattende regionale samarbeid i verden. Det offisielle samarbeidet skjer via Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Frivillige foreninger, vennskapskommuner og -byer, klasseutveksling og privatpersoner er bærebjelken i det uformelle samarbeidet.

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Unge klimaforbilder krever handling juli 8, 2019
    De er unge, de er engasjerte, de tar grep og leder vei ved å endre forbruk og livsstil, men de er lite imponert over nordiske politikeres vilje til å gjøre det enklere for folk å leve mer bærekraftig, viser ny undersøkelse. Nordiske unge vil ha handling nå.
  • Nordiske energiministre enige om styrket samarbeid for karbonnøytralitet juni 28, 2019
    Det nordiske energisystemet skal utvikles slik at det sikrer verdens mest integrerte og intelligente grønne, klimanøytrale økonomi med sterk konkurransekraft og leveringssikkerhet. Det fastslo de nordiske energiministrene på et møte i Reykjavík.
  • Det nordatlantiske samarbeidet får en egen strategi juni 27, 2019
    De nordiske regionalministrene har godkjent den nordatlantiske utviklingsstrategien NAUST på et møte i Reykjavík 27. juni. I strategien legges det stor vekt på blant annet kultur, velferd og likestilling, havet og den blå økonomien, energi samt bærekraftig turisme. Strategien styrker de nordiske landenes samarbeid i den nordatlantiske regionen.