Den mest integrerte regionen i verden

Det nordiske samarbeidet

Norden har et av de eldste og mest omfattende regionale samarbeid i verden. Det offisielle samarbeidet skjer via Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Frivillige foreninger, vennskapskommuner og -byer, klasseutveksling og privatpersoner er bærebjelken i det uformelle samarbeidet.

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Reformeret samarbejde skaber mere nordisk nytte juni 20, 2018
    Det nordiske samarbejde er mere relevant end tidligere. Organisationen fungerer bedre og reagerer hurtigere, og indholdet af samarbejdet har en tydeligere kobling til den aktuelle politiske agenda i regionen end før. Det fremgår af en evaluering af reformprocessen af arbejdet inden for Nordisk Ministerråd, som blev præsenteret den 20. juni.
  • Styrket mobilitet i Norden juni 20, 2018
    45.000 nordboere flytter hvert år til et andet nordisk land. Norden har skabt gode muligheder for mobilitet mellem landene, men en ny rapport fra Nordisk Ministerråd peger på, at der stadig er plads til at forbedre betingelserne for mobilitet.
  • Helhetsperspektiv krävs för att hållbarhetssäkra kustnäringarna juni 19, 2018
    Fiske och annat nyttjande av biologiska resurser är inte bara ett sätt att få mat på bordet, det har också en avgörande betydelse för lokalbefolkningens livskvalitet och identitet och bidrar till turismen. Existerande styrmedel behöver dock användas bättre för att säkra en hållbar utveckling, visar ett nordiskt samarbetsprojekt om biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid kusterna.