Den mest integrerte regionen i verden

Det nordiske samarbeidet

Norden har et av de eldste og mest omfattende regionale samarbeid i verden. Det offisielle samarbeidet skjer via Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Frivillige foreninger, vennskapskommuner og -byer, klasseutveksling og privatpersoner er bærebjelken i det uformelle samarbeidet.

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Norden presser på for global plastavtale april 10, 2019
    I en felles erklæring tar de nordiske landene til orde for en ny global avtale som skal redusere og forebygge utslipp av plastavfall og mikroplast til havet.
  • Nye mål for biologisk mangfold må være ambisiøse april 10, 2019
    Tap av biologisk mangfold er en av de største utfordringene vi mennesker står overfor. Nå ber de nordiske miljøministrene om høye ambisjoner og at ungdom blir hørt i forhandlingene når FN skal sette nye mål.
  • Utvalg: Sats på friluftslivet i Norden april 9, 2019
    En nordisk handlingsplan for friluftslivet kan få flere til å være aktive og samtidig verne om naturen i en tid da interessen for naturen øker. Det er viktig i relasjon til både helse og bærekraft, mener Utvalget for kunnskap og kultur, som diskuterte spørsmålet under Nordisk råds temasesjon i København.