Det nordiske samarbeidet

Norden har et av de eldste og mest omfattende regionale samarbeid i verden. Det offisielle samarbeidet skjer via Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Frivillige foreninger, vennskapskommuner og -byer, klasseutveksling og privatpersoner er bærebjelken i det uformelle samarbeidet.

Det offisielle samarbeidet

Det nordiske samarbeidet er ett av verdens mest omfattende regionale samarbeid. Det omfatter Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge samt de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Samarbeid folk til folk

Tette og ofte uformelle bånd mellom innbyggerne i Norden, er selve fundamentet for det nordiske samholdet. Disse båndene er en forutsetning for å lykkes, også med det offisielle samarbeidet.

Relevante artikler

Foreningen Nordens sommerleir

16.02.2017

Hvert år arrangerer Foreningen Norden sommerleir for barn og unge mellom 11 og 14 år. Som regel er den lagt til Nordisk leirskole i Hillerød som ligger nord for København. Gjennom lek og felles opplevelser lærer ungene hverandres språk og kultur å kjenne, og mange får nye nordiske venner.

Hallo Norden

16.02.2017

Skal du flytte til et annet nordisk land for å jobbe eller studere? Hallo Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste og kan hjelpe deg i gang.

NORDBUK

21.01.2015

Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK) bevilger tilskudd til organisasjonssamarbeid og prosjekter for barn og unge.

Nordplus junior

21.01.2015

Gjennom Nordplus junior kan barnehager, grunnskoler og videregående skoler få støtte til samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum.

 
 

Om oss| Nyheter

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal
Tlf: 91 80 82 56 og 97 58 43 25
e-post: nordeninfo(a)nordeninfo.no
Org.nr: 985321620