januar 31, 2019

«Det grønne gullet» 

Interreg.no melder: «Overgangen fra en fossil til en biobasert økonomi skaper fordeler for klimaet og tilveksten. I «The Bioeconomy Region» finnes det eksepsjonelle muligheter til å utvikle skogsbasert bioøkonomi, alt vi kan gjøre av olje kan vi gjøre av skogen og mye mer. Her finnes stort potensial for å videreutvikle treteknologi til byggeindustrien, digitalisere hogst og transporter, forfine sagbruksteknikk mm.» Akershus kommune er norsk prosjekteier i interregprosjektet, der også Hedmark, Oppland og Østfold er med. Les mer