juni 3, 2019

Den viktige alfabetguiden til valet i Danmark 5. juni

Å følgje oppteljing av val i Danmark er ikkje lett. Men forfattaren. sosiologen og spaltisten Andreas Hompland i Dag og Tid gir hjelp:
A- Socialdemokratiet (S)
B- Radikale Venstre (RV)
C- Det Konservative Folkeparti (KF)
D- Nye Borgerlige
E- Klaus Riskjær Pedersen
F- Socialistisk Folkeparti (SF)
I- Liberal Alliance (LA)
K- Kristendemokratene
O- Dansk Folkeparti (DF)
P- Stram Kurs
V- Venstre, Danmarks Liberale Pari (V)
Ø- Enhedslisten – De Rød-Grønne (EL)
Å- Alternativet (ALT)

I tillegg skal det veljast to folketingsmedlemer frå Grønland og to frå Færøyane. Her er forkortingar og fulle namn også derifrå:

Grønland:
Inuit Ataqatigiit (IA)
Qitornai (NQ)
Siumut (S)
Atassut (A)

Færøyane:
Tjóðveldi (Republikanarane) (T)
Javnaðarflokkurin (Sosialdemokratane) (Jf)
Sambandsflokkurin (Sosialliberalt) (Sb)

Andreas Hompland viser til forklaringa på bokstavane: «Listebokstavane blei sette etter storleiken på partia etter valet i København i 1909.» Og så har det kome noen få justeringar seinare. Heile Homplands artikkel kan lesast i Dag og Tid, med betalingsordning.