september 8, 2018

Dei unge drikk mindre – dei eldre drikk meir?

Nordens Velferdssenter hadde alkoholpolitisk seminar i Litteraturhuset i Oslo 28. august. Innleiingane handla om nordiske granskingar av alkoholbruken blant ungdom og eldre dei siste 20-30 åra, med samanlikningar mellom landa. Her er alle innleiingane,  frå Elin K. Bye, Nina Karlsson, Yaira Obstbaum-Federley og Kirsimarja Raitasalo:

2018-08-29 Kirsimarja Raitasalo Redusert drikking blant unge – engelsk

2018-08-29 Nina Karlsson Alkohol i eldreomsorgen – engelsk

2018-08-29 Yaira Obstbaum Ungdommens alkoholbruk 1995-2017

2018-08-29 Bye Pappvin – den nye kaffen

Frå Elin K Byes foredrag om  auka alkoholbruk blant eldre.

Nina Karlsson leia seminaret og la fram forskingsresultat. Foto Jan Kløvstad, Nordisk informasjonskontor Norge

Kirsimarja Raitasalo presenterte forsking om alkholbruk blant unge. Foto Jan Kløvstad

Unge drikk mindre enn før, fortalte Kirsimarja Raitasalo frå finske Folkehelseinstituttet.

Elin K. Bye om alkholbruk blant eldre: Pappvinen den nye kaffen? Foto Jan Kløvstad

Godt frammøte på alkoholpolitisk seminar i regi av Nordens Velferdssenter på Litteraturhuset i Oslo 28. august. Foto Jan Kløvstad