100-årsjubiléer i Baltikum

Ved å leite etter landa på facebook, dukker det opp jubileumsarrangement over store delar av Norge. Litauen er