«Det grønne gullet» 

Interreg.no melder: «Overgangen fra en fossil til en biobasert økonomi skaper fordeler for klimaet og tilveksten. I «The