Ingvard Havnen: Kva no, Norden?

KRONIKK av Ingvard Havnen, tidlegare norsk ambassadør i København (først publisert i Aftenposten 29. oktober 2018) For å

-Norden bør søke vinter-OL i 2030!

Inspirert av ambassadør Ingvar Havnens kronikk i Aftenposten mandag, stilte Jorodd Asphjell (Arbeidarpartiet) spørsmål i Nordisk råds sesjon