april 10, 2019

Biologisk mangfold – ungdommen må bli hørt!

Tap av biologisk mangfold er en av de største utfordringene vi mennesker står overfor. Nå ber de nordiske miljøministrene om høye ambisjoner og at ungdom blir hørt i forhandlingene når FN skal sette nye mål, melder https://www.norden.org/no/news/nye-mal-biologisk-mangfold-ma-vaere-ambisiose fra nordisk minjøministernøte i Reykjavík.