november 1, 2018

Billigere med databruk også i Grønland og på Færøyene?

Siden 1. januar 2017 er det samme pris for databruk (roaming) og mobiltelefon i hele EU og EØS. – Men færøyinger og grønlendere får store utgifter når de er på reise, og vi andre tilsvarende store data- og mobilutgifter når vi er på Færøyene, sa Bertel Haarder, som på vegne av sentrumspartia i Nordisk råd stilte medlemsforslag om å få med Grønland og Færøyene i den europeiske ordninga. Forslaget blir behandla videre i Nordisk råds utval og i Nordisk ministerråd.