februar 16, 2018

Bedrifter får hjelp til å navigere i lover og reglar i Norden

Grensehinderrådet har laga ein lenkeportal som skal hjelpe næringslivet med å få oversyn over lover og reglar i nordiske naboland. Portalen er eit viktig resultat av det nordiske grensehinderarbeidet i 2017. Les meir