Aktuelle nyheter

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Ny kampanje: oppdag, ta bilde, og del Traces of North mars 21, 2019
    På Nordens dag 23. mars lanserer Nordisk ministerråds internasjonale varemerkebyggingsprosjekt The Nordics en kampanje i sosiale medier der mennesker fra hele verden inviteres til å dele historier fra Norden med hashtagen #TracesofNorth. La oss spore verden sammen!
  • Norden oppfordrer fedre til å bli med mars 19, 2019
    De nordiske landene vil styrke insentivene for at fedre skal ta mer foreldrepermisjon. De hevder at økonomisk og finansiell likestilling bare er mulig når menn og kvinner deler husarbeid og omsorg likt. I en debatt under FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York delte seks nordiske ministre og én fra Sør-Afrika sine personlige og politiske erfaringer […]
  • Nordiske toppkandidater møtes i EU-valgdebatt mars 18, 2019
    Det blir en helnordisk valgdebatt i forkant av vårens Europaparlament-valg. For første gang samler Nordisk råd valgkandidater fra alle de tre nordiske EU-landene til en felles debatt 8. april. Det skjer i forbindelse med rådets temasesjon i København.