Aktuelle nyheter

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Skolefrafall er en utfordring for hele Norden desember 12, 2018
    Forebyggende folkehelsearbeid i form av tidlige tiltak er avgjørende for å redusere antallet frafall fra videregående utdanninger i de nordiske landene. Det var hovedkonklusjonen fra rundebordssamtalen Nordisk råds utvalg for velferd i Norden og for kunnskap og kultur i Norden hadde invitert til i Stortinget i Oslo 7. desember.
  • Ambisiøst nytt nordisk klima- og miljøsamarbeid desember 6, 2018
    Stans i tap av biologisk mangfold, reduksjon av plastutslipp til havet, et felles nordisk innspill til klimaforhandlingene og bærekraftig bruk av naturressurser er blant de ambisiøse målene i det nye nordiske samarbeidsprogrammet for miljø og klima.
  • Hva kjennetegner nordisk lederskap? desember 5, 2018
    En ny rapport fra Nordisk ministerråd legger nordisk lederskap under lupen: Hva kjennetegner lederskap i Norden og hvordan skiller det seg fra land som for eksempel USA, Kina eller Tyskland. Forfatterne beskriver nordisk lederskap som en måte å kombinere økonomisk vekst med demokratisk stabilitet. Rapporten oppsummerer aktuell kunnskap og forskning på området.