Aktuelle nyheter

RSS Nytt fra Nordisk ministerråd

  • Digital nettlegetjeneste skal også nå eldre januar 26, 2021
    Bruken av digitale nettlegetjenester som alternativ til fysiske legebesøk har økt markant i flere nordiske land de senere årene, men en gruppe eldre henger etter. Det bekymrer Nordisk råds velferdsutvalg, som nå anbefaler Nordisk ministerråd å få området belyst nærmere, så alle har de samme mulighetene for tilgang til legehjelp.
  • Norden vil jobbe for å omforme matsystemer januar 26, 2021
    Vi kan og må ha en oppdragsorientert tilnærming til matsystemer for å løse noen av de største samfunnsutfordringene våre. Dette er den grunnleggende oppfordringen i Cookbook for systems change – Nordic innovation strategies for sustainable food systems, som nylig ble lansert av Nordisk ministerråds Nordisk matpolicylab, Stockholm Resilience Centre og EAT.
  • Lanserer konkurranse for å finne innovatører for smarte byer januar 11, 2021
    Nystartede teknologiselskaper i Norden og Baltikum inviteres i dag til å delta i en ny konkurranse. Utfordringen går ut på å finne nyskapende digitale løsninger på urbane utfordringer som har blitt mer presserende som følge av covid-19-krisen.