juni 21, 2018

45 000 nordboere flytter over grensene hvert år

– Det er fortsatt et potensial for mer nordisk samarbeid. I min rapport har jeg fremmet 16 forslag for å øke mobiliteten og integrasjonen i Norden. Jeg vil spesielt trekke frem forslaget om at man skal kunne bruke sin nasjonale elektroniske ID i alle de nordiske landene innen utgangen av 2020. Hvis regjeringene lykkes med dette, vil det bety veldig mye for både innbyggerne og næringslivet. Det vil bli en ny milepæl i det nordiske samarbeidet, og kanskje like viktig som passunionen var det i sin tid, skriver den tidligere norske ambassadøren til Danmark, Ingvard Havnen i rapporten «Norden – Nye muligheter»