mars 5, 2018

42 millioner kroner til utvikling av persontilpassede medisiner

«Ambisjonen er at regionen vår skal bli ledende i Europa på dette området», sier professor Ingunn Tho ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo til Titan.uio.no. Pengene kommer fra det NordForsk-finansierte konsortiet Nordic POP (Nordic Patient Oriented Products). Les mer