juli 13, 2019

Arendalsuka: Över gränsen

– Ett inspirerande seminarium om värdet i att arbeta över landsgränser

Onsdag 14. august i Nordens telt på Langbrygga

13-13.05 Välkommen, Jan Klövstad, Övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak/Nordisk informasjonskontor Norge

13.05-13.25 Gå över gränsen, Sekretariatet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

13.25-13.45 Värdet av gränsregionalt samarbete ur ett nationellt perspektiv, statssekreterare Anne Karin Olli, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13.45-14.05 Gränsöverskridande samarbete för ökad elmobilitet, Interreg ÖKS projektet: Skandinavisk Elbilsekretariat, Hulda Tronstad, Norsk elbilforening

14.05-14.25 Skandinaviskt plattform för biogas, Interreg ÖKS projektet: Biogas2020, Guri Bugge, Östfold fylkeskommune/Biogas Oslofjord

14.25-14.45 Infrastruktur över gränser och ett grönt europeiskt kraftcentrum, Thomas Becker, direktör för det tysk-dansk-svensk-norska politiska samarbetet STRING

14.45-14.55 Värdet av gränsregionalt samarbete ur ett regionalt perspektiv, Fylkesvaraordförer Aust-Agder fylkeskommune Jon-Olav Strand

14.55-15 Avslut

Alle velkomne. Påmelding ikkje nødvendig, men veldig hyggeleg for os arrangørar. For meir informasjon: Nordisk informasjonskontor Norge ved Jan Kløvstad 91 80 82 56 eller jan.klovstad@nordeninfo.no