april 29, 2019

Kultur-, næring- og helsekomiteen i Aust-Agder fylkesting fikk grundig gjennomgang av Nordisk ministerråds arbeid for regional utvikling, og for arbeidet i kommunene med FNs bærekraftmål og Agenda 2020 under studiebesøk i København nylig. Lise Østby og Fanny Rehula i Nordisk ministerråds administrasjon la fram grundig dokumentasjon og gode tips for vidare arbeid regionalt og lokalt. Les presentasjonene her om Nordiskt samarbete och Agenda 2030 (24.4.19) og om Nordisk samarbeid og regionalpolitikken.