mars 7, 2018

18,5 millioner Euro til regionalt samarbeid i nord

Interreg Nord har avsluttet sjuende utlysning av støtte til samarbeid i nord. 17 av 23 søknader har norsk deltakelse i prosjekter innen forskning og innovasjon, bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter, miljø, ressurser, kulturarv og sysselsetting. Les mer