mars 26, 2018

Vem får vara med? Kulturanalys Norden med ny antologi

I 2017 har Kulturanalys Norden arbeidd med kunnskapsinnhenting om integrering og mangfald i kunst- og kulturinstitusjonar i Norden. Resultata er presenterte i antologien Vem får vara med. Utfrå aktuell forsking er målet med antologien å bidra til refleksjon om kulturpolitikkens og integreringspolitikkens møte og grensesteinar, og til fordjupa forståing av moglegheiter og utfordringar i å bidra til inkludering og integrering.
Kulturanalys Norden har samarbeidd med nitten medverkande forskarar og også sitt eige vitskaplege råd. Her er antologien.
Les fleire rapportar frå Kulturanalys Norden her.