februar 10, 2018

100-årsjubiléer i Baltikum

Ved å leite etter landa på facebook, dukker det opp jubileumsarrangement over store delar av Norge. Litauen er 100 år 17. februar, Estland 24. februar og Latvia 18. november. Dei første store markeringane er 13. februar for Litauen og 27. februar og 3. mars for Estland, alle tre arrangementa i Oslo.